Jak zachodzi oddychanie komórkowe


Użytkownik: donottouchme donottouchme Status edytora: POCZĄTKUJĄCY 4 lata temu

Oddychanie komórkowe

  Oddychanie komórkowe jest procesem bardzo skomplikowanym. Nie należy mylić oddychania komórkowego z oddychaniem płucnych. W biochemii, kiedy mówi się o oddychaniu, ma się na myśli przede wszystkim reakcję spalania różnych związków w naszym organizmie przy udziale tlenu, w celu pozyskania energii, która przyda się w metabolizmie organizmu. Ogólnie oddychanie komórkowe zachodzi w każdej żywej komórce na terenie mitochondriów, które traktować można jako komórkowe piece. Niektóre etapy oddychania zachodzą również w cytoplazmie. Można wyróżnić 3 etapy oddychania komórkowego: glikolizę, cykl Krebsa oraz łańcuch oddechowy. Wszystkie procesy są bardzo skomplikowane. Jak wygląda ogólna reakcja oddychania komórkowego?

  C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O - oto i ona. Jak widać, to tlen jest czynnikiem, który prowadzi do spalenia i rozpadu związku organicznego. Na końcu tego procesu wydziela się energia w wyniku rozpadu wiązań wysokoenergetycznych. Ten proces pozwala nam wszystkim żyć, ale też wydzielać CO2, który jest zbawienny dla roślin - one w zamian za to dają nam uboczny produkt fotosyntezy, czyli tlen. Glikoliza to zamiana glukozy do kwasu pirogronowego. Kwas ten ulega przemianom w Cyklu Krebsa, gdzie już uwalniana jest energia. Cały cykl dostarcza wielu cząsteczek ATP, które przydają się w poruszaniu, trawieniu oraz wielu innych czynnościach życiowych. Warto pamiętać o tym naprawdę skomplikowanym procesie.


Poleć:

Szukaj:
Więcej odpowiedzi z kategorii: NaukaPodgrupaBiologia
Dodaj kolejną odpowiedz do pytania: Jak zachodzi oddychanie komórkowe?