Inne...

Jakie są zasady łacińskiej wymowy i czy ten jezyk jest trudn?


Zasady łacińskiej wymowy   Język łaciński jest językiem trudnym ze względu na dużą liczbę deklinacji, czyli odmian rzeczownik&oa ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2388
W:NaukaPodgrupaInne...

Z czego słynął Jan Matejko?


Jana Matejkę zna każdy Polak. Jest to chyba najsławniejszy i najbardziej utalentowany polski malarz. Zasłynął jako malarz scen historycznych ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3128
W:NaukaPodgrupaInne...

Kim był Antoine Lavoiser?


Antoine Lavoisier to postać znana już uczniom gimnazjum. Na zajęciach na pewno dowiedzieli się oni, że Lavoisierowi zawdzięczamy  sformu ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2850
W:NaukaPodgrupaInne...

Jakie są obowiązki szkolne?


Obowiązki szkolne ucznia Rok szkolny właśnie się zaczął. Jest wiele takich uczniów, którzy lubią się buntować i robić w ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2682
W:NaukaPodgrupaInne...

Co to jest tartrazyna?


Tartarazyna to sztuczny barwnik do żywności, należący do grupy barwników azowych. Dodawany jest do produktów w celu wzmocnienia i ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1773
W:NaukaPodgrupaInne...

Bezrobocie strukturalne?


  Bezrobocie strukturalne Bezrobocie jest zjawiskiem gospodarczym polegającym na tym, że pewna ilość zdolnych do pracy i poszukuj ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1431
W:NaukaPodgrupaInne...

Ageizm?


Ageizm Ageizm jest pojęciem, które kryje w sobie dyskryminację ze względu na wiek danej osoby. Najczęściej z ateizmem możemy się ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1570
W:NaukaPodgrupaInne...

Arras?


  Arras Arrasem jest tkanina dekoracyjna, która została utkana na specjalnym krośnie. Ważnym elementem arrasu jest dodatek w ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1580
W:NaukaPodgrupaInne...

Hakata?


  Hakata Hakata to potoczna nazwa niemieckiej organizacji nacjonalistycznej. Została ona założona 3 listopada 1894 roku w Poznaniu. ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1588
W:NaukaPodgrupaInne...

Absolutyzm?


  Absolutyzm Słysząc pojęcie absolutyzmu, możemy wymienić tutaj dwa rodzaje: mianowicie absolutyzm filozoficzny oraz absolutyzm w ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1585
W:NaukaPodgrupaInne...

Abolicja?


  Abolicja Abolicja polega na odstąpieniu od ścigania konkretnej osoby w poszczególnej dziedzinie prawa karnego. Tutaj częst ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1581
W:NaukaPodgrupaInne...

Cyfry Rzymskie?


Cyfry Rzymskie Do zapisywania cyfr sposobem rzymskim używa się siedmiu znaków: I, V, X, L, C, D i M. Nazwa cyfry rzymskie jest przyję ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1616
W:NaukaPodgrupaInne...

żarówka?


Żarówka jest to jeden z najważniejszych wynalazków XIX wieku.  Dzięki niemu możliwe było oświetlenie zarówno dom&oa ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3350
W:NaukaPodgrupaInne...

Nagroda Nobla?


  Nagroda Nobla Nagroda Nobla jest wyróżnieniem za wybitne osiągnięcie naukowe, bądź za zasługi dla ludzi bądź za napis ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1537
W:NaukaPodgrupaInne...

Gdzie studiować kierunek prawo?


  Gdzie studiować kierunek prawo Prawo można obecnie studiować na większości uczelni publicznych oraz prywatnych. Wśród n ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2956
W:NaukaPodgrupaInne...

Co wynalazł herbert haddan?


  Co wynalazł Herbert Haddan Wydaje się, że Herbert Haddan, nie jest zbyt znanym wynalazcą. Faktycznie jego nazwisko raczej nie ko ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 4855
W:NaukaPodgrupaInne...

Czym się rózni winkelrodyzm od mesjanizmu?


Zarówno mesjanizm, jak i winkelrodyzm to koncepcje dotyczące odrodzenia narodu polskiego  i wyswobodzenia spod zaborów. Koncepc ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2971
W:NaukaPodgrupaInne...

Co to jest program pocztowy?


  Program pocztowy to program, który pomaga pobierać i porządkować e-maile z serwera naszej poczty. Program taki jest zainstalow ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1436
W:NaukaPodgrupaInne...

Czy chipsy można zrobić w domu?


Tak i nie jest to bardzo trudne.  Smakują one wprawdzie nieco inaczej, niż te kupione w sklepie, ale są znacznie lepsze i nieco zdrowsze. A ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2843
W:NaukaPodgrupaInne...

Czy człowiek to zwierzę?


W zasadzie tak.  Współczesny człowiek doczekał się własnej klasyfikacji zoologicznej, czyli takiej, jak każdy inny gatunek wystę ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3018
W:NaukaPodgrupaInne...

Co to jest kampania społeczna?


Kampania społeczna Można mówić o różnych kampaniach. Na przykład o kampanii wyborczej, kampanii reklamowej bądź marketingo ...
ZAPYTANO: 5 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3192
W:NaukaPodgrupaInne...