Historia

Dlaczego powstał Tadż Mahal?


Historia powstania Tadż Mahal to również opowieść o wielkiej miłości. Młoda perska księżniczka Arjmand Banu, poślubiła władcę S ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2619
W:NaukaPodgrupaHistoria

Co to są mity greckie?


Mity greckie to bardzo stare opowieści, znane nawet przed wynalezieniem pisma. Na znaną nam postać mitów miały wpływ kultury ró ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2634
W:NaukaPodgrupaHistoria

Jak wyglądały początki społeczeństwa postindustrialnego?


Transformacja ustroju i gospodarki po roku 1989 doprowadziła do tego że w Polsce zaczęły zachodzić procesy charakterystyczne wcześniej dla kr ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2301
W:NaukaPodgrupaHistoria

Jak wyglądała polska gospodarka podczas II Wojny Światowej?


Wybuch II Wojny Światowej właściwie bez pytania przerwał rozwój gospodarki polskiej. Zniszczeniu uległo blisko 40 procent przemysłu, r ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2219
W:NaukaPodgrupaHistoria