Chemia

Czym jest ksylazyna?


Ksylazyna   Ksylazyna jest lekiem, który należy do dość licznej i dobrze poznanej grupy leków o nazwie anksjolityki. Są ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 8155
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym jest hydroksyzyna?


Hydroksyzyna   Hydroksyzyna jest lekiem dość powszechnie stosowanym, jeśli chodzi o zaburzenia lękowe, bo skutecznie blokuje receptory ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1659
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest meprobamat?


Meprobamat   Kolejnym lekiem, który stosowany jest w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń lękowych jest meprobamat. Jest to ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1864
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest diazepam?


Diazepam   Jeśli chodzi o diazepam, jest to jeden z silniejszych leków z rodziny benzodiazepin, które mają zastosowanie ni ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1517
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest chlordiazepoksyd?


Chlordiazepoksyd   Benzodiazepiny to duża grupa leków, które w większości stosuje się w przypadku przeróżnych za ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1514
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym są benzodiazepiny?


Benzodiazepiny   Benzodiazepiny są lekami dość powszechnie stosowanymi w medycynie ludzkiej, ale również w weterynarii. Służ ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2942
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym są ataraktyki?


Ataraktyki   Leczenie lęku nie jest wcale łatwym zadaniem. Należy tutaj korzystać z metod leczenia farmakologicznego, bo jak wiadomo, ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2702
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest THC?


THC   Na samym wstępie należy rozszyfrować ten tajemniczy skrót, który pochodzi oczywiście od nazwy chemicznej pewnego z ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1576
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym są leki przeciwdepresyjne?


Leki przeciwdepresyjne Na pewno nikt z własnej woli nie chce brać leków przeciwdepresyjnych. Są to bardzo silne środki przepisywane ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2766
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym są diuretyki?


Diuretyki   Diuretyki to nazwa polska, która pochodzi oczywiście od nazwy łacińskiej, a dokładnie od słowa diuretica. W wolnym ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2786
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym są neuroleptyki?


Neuroleptyki   Neuroleptyki są przede wszystkim lekami. Ich nazwa pochodzi z języka łacińskiego. W ogóle nazwy leków cz ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2847
W:NaukaPodgrupaChemia

Jak działa alkohol etylowy?


Alkohol etylowy   Alkohol etylowy to inaczej etanol. Jest to związek chemiczny, o którym mówi się w przypadku chemii organ ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2764
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest etanol?


Etanol   Etanol jest to związek należący do chemii organicznej. Inaczej nazywany jest alkoholem etylowym. Wszystkie alkohole w chemii o ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2057
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest nikotyna?


Nikotyna   Nikotyna należy do związków organicznych. Dokładniej jest to związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowyc ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1501
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest okres karencji?


Okres karencji Okres karencji to w farmakologii bardzo ważne pojęcie. Dla ludzi nie ma on większego znaczenia, chociaż może wpływać na i ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1658
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym różni się farmakodynamika od farmakokinetyki?


FD a FK Często myli się pojęcia farmakokinetyki z farmakodynamiką, a oznaczają one zupełnie coś innego. Otóż farmakokinetyka zaj ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2834
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest MRL?


MRL Na samym początku należy rozszyfrować tajemniczy skrót MRL, który w farmakologii ma ogromne znaczenie. Jest to maximum res ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2094
W:NaukaPodgrupaChemia

Jak nazywać leki?


Nazewnictwo leków Nazewnictwo leków nieraz wydaje się być bardzo skomplikowane. Na pewno ma ono wiele wspólnego z nazwam ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2715
W:NaukaPodgrupaChemia

Czym są proleki?


Proleki Nieraz w reklamach można usłyszeć o tym, że lepiej przyjmować proleki niż leki właściwe, czynne. Proleki często są nazywane z ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 3250
W:NaukaPodgrupaChemia

Jak dawkować leki?


Dawkowanie leków O dawkowaniu leków powstają całe książki dla farmakologii i farmacji. Podstawy dawkowania leków powin ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2660
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest ED50?


ED50 Skrót ten może brzmieć bardzo tajemniczo, ale jego zrozumienie wcale nie jest takie trudne. Każdy lek posiada jakąś wartość ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2108
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest aktywność leku?


Aktywność leku Znajomość aktywności leku jest ważna w dawkowaniu. Dlaczego? Aktywność leku określa nam właściwość wyzwalania okre ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2698
W:NaukaPodgrupaChemia

Jak wydalane są leki?


Wydalanie leków Każdy lek, który spożywamy, musi zostać jakoś wydalony z organizmu. Są różne mechanizmy, któr ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2665
W:NaukaPodgrupaChemia

Jakie są interakcje leków?


Interakcje leków Kiedy przyjmuje się więcej niż jeden lek, trzeba szczególnie uważać na interakcje między nimi. Leki mogą ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2939
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest reakcja Fentona?


Reakcja Fentona Reakcja Fentona jest znaną reakcją chemiczną, która dla człowieka może być bardzo niebezpieczna. Szczególni ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2164
W:NaukaPodgrupaChemia

Jakie są właściwości węgla?


Właściwości węgla   Z pewnością w pytaniu nie chodzi o węgiel, którym palimy w piecach, ale o węgiel jako o pierwiastek. Mo ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2949
W:NaukaPodgrupaChemia

Co to jest aminokwas?


Aminokwas   Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z białek. Białka nie są jednak gotowymi cząsteczkami, ale składają się one ze z ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 1652
W:NaukaPodgrupaChemia

Jakie substancje chemiczne mogą zanieczyszczać żywność?


Żywność może być zanieczyszczana zarówno w wyniku procesów technologicznych,  przemysłowych, a także niewłaściwej  ...
ZAPYTANO: 4 lata temu IILOŚĆ ODPOWIEDZI: 1 PPOPULARNOŚĆ: 2413
W:NaukaPodgrupaChemia